Marjaana Raukola-Lindblom

Tutkimus

Tutkimuksen saralla minua kiinnostaa tapaturmissa syntyneiden aivovammojen aiheuttamat vuorovaikutuksen häiriöt, moniammatillinen viitekehys sekä uusien lähestymistapojen ja menetelmien kehittäminen osallisuuden ja hyvinvoinnin tueksi. Toteutan tutkimusta monitieteisissä tutkimusryhmissä.

LanDisTBI - Työikäisten aivovamman saaneiden henkilöiden kielellis-kognitiiviset häiriöt, vireys, toiminnanohjaus ja yhteydet aivojen valkean aineen radastojen kuvantamislöydöksiin.

Recovering Social Interaction – Aivovamman saaneiden henkilöiden vuorovaikutushäiriöt, ryhmämuotoinen kuntoutus

AAI & Social Interaction - Eläinavusteiset menetelmät ja vuorovaikutus

Wildie – Wild ideas, technology, equality - Virtuaaliympäristö eläinavusteisissa interventioissa, Teknologiset innovaatiot ja toiminnanohjaus, Monialaisen osaamisidentiteetin kehittyminen

Interprofessional education – monialaisen korkeakouluopetuksen tutkimus

Affiliaatiot:
Turun yliopisto: Turun Kliininen tohtoriohjelma,
Psykologian ja logopedian laitos,
Sote-akatemia

Yhteistyössä:
Erikoispuheterapiapalvelut Riitta Vartiainen Oy
NeuroTeam Oy, Erikoispuheterapeutti Leena Ervast
Satakunnan ammattikorkeakoulu

Orcid
orcidMarjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Koulutus

Toteutan korkealaatuista täydennyskoulutusta seuraavilla osa-alueilla: neurologiset kommunikaation haasteet, aivovammoihin liittyvät kommunikaation häiriöt, asiakaslähtöisyys ja haastavat asiakastilanteet, ryhmämuotoinen ja moniammatillinen kuntoutus, työhyvinvointi ja eläinavusteiset interventiot.

Työskentelen myös yliopisto-opettajana Turun yliopistossa, Psykologian ja logopedian laitoksella sekä Sote-akatemiassa.

Toteutan koulutuksia myös monialaisessa yhteistyössä Tietoi Oy:n FT, sh, th Miia Tuomisen ja KT,eo, ft Jaanet Salmisen kanssa.

Yhteistyössä myös:
NeuroTeam Oy, Erikoispuheterapeutti Leena Ervast
Erikoispuheterapiapalvelut Riitta Vartiainen Oy
Professio
Aivovammaliitto

Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Työnohjaus

Toimin työnohjaajana ja ohjaan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen tähtääviä prosesseja erityisesti ammattihenkilöille, jotka työskentelevät neurologisten asiakkaiden parissa. Toteutan työnohjausta sekä yksilöllisesti että ryhmille.

Työnohjaus auttaa lisäämään ymmärrystä työn sisältöjen, henkilökohtaisen kokemuksen ja asiakasnäkökulmien keskinäisestä suhteesta. Työnohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka kulkee työelämän rinnalla vahvistaen ammatillista identiteettiä, työn mielekkyyttä ja laatua.Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Erikoispuheterapiapalvelut

Tarjoan erikoispuheterapeutin konsultaatio- ja terapiapalveluita aikuisille neurologisille ja neuropsykiatrisille asiakkaille. Palveluni kohdentuvat erityisesti asiakkaille, joilla on kognitiivisen kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöitä. Erityisosaamiseeni kuuluu tapaturmapotilaiden (aivovammat, kaularankavammat, kasvovammat) puheterapia. Olen perehtynyt myös nuorten aikuisten neuropsykiatrisiin häiriöihin ja niiden aiheuttamiin sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmiin.

Toteutan sekä yksilöterapiaa että moniammatillista ryhmämuotoista kuntoutusta. Kokemuksia ryhmäkuntoutuksesta voit lukea täältä.

Yhteistyössä:
Puheklinikka NET Oy
NEUTERA neuropsykologi- ja terapiapalvelu

Olen perehtynyt eläinavusteisten menetelmien hyödyntämiseen osana aikuisneurologista puheterapiaa. Eläinavusteiset menetelmät voivat tavoitteellisesti toteutettuna auttaa joitain asiakkaita lisäämään aktiivisuutta vuorovaikutuksessa, ymmärrystä sosiaalisten vihjeiden ja nonverbaalin kommunikaation merkityksestä sekä kohottaa mielialaa ja lisätä kuntoutumismotivaatiota. Eläinavusteisista menetelmistä voivat hyötyä erityisesti ne henkilöt, joilla on taustallaan emotionaalisesti merkityksellisiä eläinkokemuksia. Tutustu aiheeseen lisää kirjassamme Ervast, L. & Raukola-Lindblom, M. (2022). toim. Hevoset ja koirat eläinavusteisessa työssä – tutkittua tietoa ja kokemuksia. Lue lisää myös: Eläinavusteisuus osana puheterapiaa - tutkittua tietoa ja kokemuksia, Puheterapeutti 1/2019 ja Koira hoitaa mieltä, Tiede 7/2020 Tassut ja kaviot vaikuttavat hyvinvointiin - blogiteksti.

Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Hyvinvointi

Tavoitteenani on tukea hyvinvointia, stressin hallintaa ja elämänlaatua. Tämän saavuttamiseksi olen ryhtynyt yhteistyöhön muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusia ideoita tulossa, joten pysy kuulolla!

Hevosista Hyvinvointia – Hevosavusteinen työhyvinvointihetki, jossa yhdessä irtaudutaan arjen kiireestä hevosavusteisten harjoitteiden avulla. Kysy lisää! Hevosavusteinen työhyvinvointihetki toteutuu ulkotiloissa talli- tai laidunympäristössä. Osallistujilta ei edellytetä aiempaa kokemusta hevosista, eikä hevosten kanssa ole välttämätöntä olla fyysisessä kosketuksessa. Harjoitteisiin sisältyy hevosten tarkkailua, hevosiin tutustumista ja kehollisia harjoitteita hevosen kanssa tai ilman. Harjoituksissa voidaan hyödyntää myös muita luontoelementtejä.

Näköalapaikka vuorovaikutukseen - Lyhytterapiamenetelmin toteutettu sosiaalisten tilanteiden tai vuorovaikutussuhteiden jäsentely, 1-4 yksilötapaamista. Vuorovaikutussuhteet ja kokemukset sosiaalisissa tilanteissa voivat jäädä mietityttämään. Näiden jäsentely Lyhytterapeuttisin menetelmin ohjatusti voi kirkastaa ja helpottaa näkökulmien löytämistä. Kysy lisää!

AJANKOHTAISTA FACEBOOKISSA

YHTEISTYÖSSÄ
Onnenkide
Määtila
Hidasta Hevostelua
Amandeep
R-L ElämysMarjaana Raukola-Lindblom
FACEBOOK

Seuraa meitä Facebookissa!ART BANK Facebook
SKILLFUL INTERACTION

MARJAANA RAUKOLA-LINDBLOM
Erikoispuheterapeutti, FL

Marjaana Raukola-Lindblom

OSOITE

R-L Erikoispalvelut Oy
Linnankatu 45
20100 Turku

E-mail

marjaana.raukola-lindblom@utu.fi

marjaana.raukola@gmail.comMarjaana Raukola-Lindblom vastaanottotila & toimisto R-L Erikoispalvelut Oy:
Linnankatu 45, 20100 Turku
Puhelin: 050 344 4343

Tila sijaitsee katutasossa A-portaan vieressä.
Lähelle tulevat bussit: 1
Pysäköintitilaa Linnankadulla ja rannassa Läntisellä rantakadulla. Pysäköinti on maksutonta, rannassa tarvitaan parkkikiekko. Lähimmät Inva-wc:t sijaitsevat rannassa Vaakahuoneen paviljongin jälkeen sekä ravintola Neråssa.

Saavuthan täsmällisesti, pääset sisälle vasta edellisen poistuttua (15 minuutin väli asiakasajoissa).

Leave empty!