Marjaana Raukola-Lindblom

Tutkimus

LanDisTBI –tutkimusprojektissa tutkimme tapaturmissa syntyneiden aivovammojen aiheuttamia kommunikaatiohäiriöitä. Aivovammoihin liittyy usein kognitiivisia kommunikaation häiriöitä, jotka ovat pitkäkestoisia ja voivat aiheuttaa haittaa työtehtävissä, arjen vuorovaikutustilanteissa ja sosiaalisessa osallistumisessa. Tutkimus käsittelee työikäisten aivovamman saaneiden henkilöiden kielellisten ja muiden kognitiivisten osa-alueiden (esim. toiminnanohjaus, muisti, vireys) suhdetta toisiinsa sekä näiden häiriöihin linkittyviä valkean aineen radastojen kuvantamislöydöksiä.
Tutkimus toteutuu monialaisessa työryhmässä Turun yliopistossa, Psykologian ja logopedian laitoksella.

Tutkimusta ja sen aineistosta tehtyjä alustavia osa-analyyseja on esitelty:

13th World Congress on Brain Injury Torontossa, posteriesitys “Cognitive-communication skills after traumatic brain injury: A pilot study of language comprehension". Posteri.

16th NR-SIG-WFNR Conference Granadassa, posteriesitys "Language comprehension and fatigue after traumatic brain injury". Posteri.

Tutkimusta ovat tukeneet: Oskar Öflundin säätiö, Suomen Konkordialiitto ry ja Turun kliininen tohtoriohjelma.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-7662-8959

orcidMarjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Koulutus

Toteutan korkealaatuista täydennyskoulutusta seuraavilla osa-alueilla: neurologiset kommunikaation haasteet, aivovammoihin liittyvät kommunikaation häiriöt, asiakaslähtöisyys ja haastavat asiakastilanteet, ryhmämuotoinen ja moniammatillinen kuntoutus, työhyvinvointi.

Työskentelen myös yliopisto-opettajana Turun yliopistossa, Psykologian ja logopedian laitoksella sekä Sote-akatemiassa.

Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Työnohjaus

Toimin työnohjaajana ja ohjaan ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen tähtääviä prosesseja erityisesti ammattihenkilöille, jotka työskentelevät neurologisten asiakkaiden parissa. Toteutan työnohjausta sekä yksilöllisesti että ryhmille.

Työnohjaus auttaa lisäämään ymmärrystä työn sisältöjen, henkilökohtaisen kokemuksen ja asiakasnäkökulmien keskinäisestä suhteesta. Työnohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka kulkee työelämän rinnalla vahvistaen ammatillista identiteettiä, työn mielekkyyttä ja laatua.Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Erikoispuheterapiapalvelut

Tarjoan erikoispuheterapeutin konsultaatio- ja terapiapalveluita aikuisille neurologisille ja neuropsykiatrisille asiakkaille. Palveluni kohdentuvat erityisesti asiakkaille, joilla on kognitiivisen kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöitä. Erityisosaamiseeni kuuluu tapaturmapotilaiden (aivovammat, kaularankavammat, kasvovammat) puheterapia. Olen perehtynyt myös nuorten aikuisten neuropsykiatrisiin häiriöihin ja niiden aiheuttamiin sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmiin.

Toteutan sekä yksilöterapiaa että moniammatillista ryhmämuotoista kuntoutusta. Kokemuksia ryhmäkuntoutuksesta voit lukea täältä.

Olemme esitelleet erikoispuheterapeutti Riitta Vartiaisen kanssa ryhmäkuntoutusta Torontossa: 13th World Congress on Brain injury (Posteri) ja Granadassa: 16th NR-SIG-WFNR Conference (Posteri).

Olen perehtynyt eläinavusteisuuden hyödyntämiseen osana aikuisneurologista puheterapiaa. Eläinavusteisuus voi tavoitteellisesti toteutettuna auttaa joitain asiakkaita lisäämään aktiivisuutta vuorovaikutuksessa, ymmärrystä sosiaalisten vihjeiden ja nonverbaalin kommunikaation merkityksestä sekä kohottaa mielialaa ja lisätä kuntoutumismotivaatiota. Eläinavusteisuudesta voivat hyötyä erityisesti ne henkilöt, joilla on taustallaan emotionaalisesti merkityksellisiä eläinkokemuksia. Katso tästä artikkelit - Eläinavusteisuus osana puheterapiaa - tutkittua tietoa ja kokemuksia, Puheterapeutti 1/2019 ja Koira hoitaa mieltä, Tiede 7/2020 .

Marjaana Raukola-Lindblom
Marjaana Raukola-Lindblom

Hyvinvointi

Tavoitteenani on tukea hyvinvointia, stressin hallintaa ja elämänlaatua. Tämän saavuttamiseksi olen ryhtynyt yhteistyöhön muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusia ideoita tulossa, joten pysy kuulolla!

AJANKOHTAISTA FACEBOOKISSA

YHTEISTYÖSSÄ
Onnenkide
Määtila
Hidasta Hevostelua
R-L ElämysMarjaana Raukola-Lindblom
FACEBOOK

Seuraa meitä Facebookissa!ART BANK Facebook
SKILLFUL INTERACTION

MARJAANA RAUKOLA-LINDBLOM
Erikoispuheterapeutti, FL

Marjaana Raukola-Lindblom

OSOITE

R-L Erikoispalvelut Oy
Linnankatu 45
20100 Turku

E-mail

marjaana.raukola-lindblom@utu.fi

marjaana.raukola@puheklinikka.netMarjaana Raukola-Lindblom vastaanottotila & toimisto R-L Erikoispalvelut Oy:
Linnankatu 45, 20100 Turku
Puhelin: 050 344 4343

Tila sijaitsee katutasossa A-portaan vieressä.
Lähelle tulevat bussit: 1
Pysäköintitilaa Linnankadulla ja rannassa Läntisellä rantakadulla. Pysäköinti on maksutonta, rannassa tarvitaan parkkikiekko. Lähimmät Inva-wc:t sijaitsevat rannassa Vaakahuoneen paviljongin jälkeen sekä ravintola Neråssa.

Saavuthan täsmällisesti, pääset sisälle vasta edellisen poistuttua (15 minuutin väli asiakasajoissa).

Leave empty!